Pooblaščena oseba za čakalni seznam

Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama in naročanje je

Matjaž Pavletič, zobni asistent.